Wat doen wij?

Acute medische zorg en hulp bij nazorg

Acute medische zorg

De acute medische zorg vindt plaats op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Radboudumc. Het slachtoffer wordt hier opgevangen door een verpleegkundige van de SEH en een SEH-arts. De SEH-arts volgt het protocol Seksueel Geweld. Patiënt(e) gaat naar een speciaal ingerichte kamer van het CSG Gelderland-Zuid en -Midden op de SEH. Noodzakelijke medische hulp wordt verleend. De patiënt(e) wordt gevraagd of zij/hij een informatief gesprek wil met de politie. In dit informatieve gesprek kan de politie uitleg geven over het doen van aangifte. Wanneer patiënt(e) overweegt om aangifte te doen, kan de politie besluiten dat het nodig is om medisch forensisch onderzoek te laten uitvoeren door een forensisch arts van de GGD. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of er sporen zijn die informatie kunnen geven over de dader. Mogelijke andere betrokkenen, bijvoorbeeld een infectioloog, gynaecoloog of kinderarts worden via de SEH-arts ingeschakeld.

Hulp bij nazorg

De patiënt(e) krijgt een nazorgconsulente toegewezen. De nazorgconsulente kent de sociale kaart en onderhoudt zo nodig, en met toestemming, contacten met de huisarts en andere betrokken disciplines. In de begeleiding ligt de nadruk op psychoeducatie over trauma, (praktische) ondersteuning en het toe leiden naar gepaste hulp wanneer dit nodig is. Gepaste hulp kan bijvoorbeeld hulp zijn van een psycholoog, een jurist, lotgenotencontact of maatschappelijk werk. Ook houdt de nazorgconsulente in de gaten of er zich een Posttraumatische Stress-stoornis ontwikkelt.

Kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden: consultatie en advies

Niet alleen de directe hulp komt aan één loket, ook is het CSG Gelderland-Zuid en -Midden een verzamelpunt van kennis over seksueel geweld. Allereerst is dit Kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden er voor (eerstelijns)hulpverleners die kunnen bellen binnen kantooruren voor consultatie en advies.

Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboudumc

Het kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden is gelieerd aan Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboudumc, waardoor het Kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden de beschikking heeft over veel reeds opgebouwde expertise. Vrouwenstudies Medische Wetenschappen voorziet ook in training van hulpverleners.

Publieke Gezondheidszorg GGD Gelderland Zuid

Het Kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden kan een beroep doen op de kennis en expertise van de GGD Regio Nijmegen op het gebied van (collectieve) preventie en outreach-activiteiten gericht op kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld prostituees en jongeren die makkelijk slachtoffer worden van loverboys.

Eerstelijnsgeneeskunde/UGC Heyendael

Het Kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden maakt gebruik van de kennis en expertise van de UMC afdeling eerstelijnsgeneeskunde (ELG) en voorziet op haar beurt de ELG van advies. Op deze manier werken het Kenniscentrum CSG Gelderland-Zuid en -Midden en de ELG samen aan zorginnovatie. Het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael speelt in deze samenwerking een belangrijke rol door haar consultatie- en adviesfunctie aan eerstelijnshulpverleners bij een (vermoeden op) seksueel geweld.

Contact

 • voor slachtoffers
  (24 uur bereikbaar)
  T: 024-361 41 87
  Spoedeisende Hulp Radboudumc

  voor hulpverleners
  (9:00-17:00 uur)
  T: 024-3224340
  Universitair Gezondheidscentrum Heyendael

  E: CSGGelderlandZuidMidden@radboudumc.nl