Wat kunt u doen?

Wanneer het geweld kortgeleden is, kunt u het slachtoffer van het geweld wijzen op CSG Gelderland-Zuid en -Midden. Het CSG Gelderland-Zuid en -Midden biedt acute zorg voor slachtoffers van seksueel geweld.

De meeste slachtoffers houden het seksueel geweld liever voor zich. Dat ligt niet aan u. Slachtoffers denken vaak: ‘Als niemand het weet, kan niemand ernaar vragen en kan niemand wat van mij vinden’. Of: ‘Als ik er niet over praat, is het ook niet gebeurd.’ Er is vaak angst om niet geloofd te worden, angst voor de dader en om naasten verdriet te doen.

Daarnaast kunnen slachtoffers bang zijn dat mensen anders over ze gaan denken en anders tegen ze gaan doen, zodra ze weten wat er is gebeurd. De meeste slachtoffers willen dat niet. Ze wensen niet gezien te worden als slachtoffer. Als vriend(in), familie of partner van een slachtoffer van seksueel geweld is het ook het beste om ‘normaal’ te doen en geen druk uit te oefenen op diegene die verkracht of aangerand is om zijn of haar verhaal te vertellen. Onder ‘normaal’ wordt verstaan: een luisterend oor en troost bieden, en tegelijkertijd aandacht hebben voor andere zaken.

Het helpt slachtoffers van seksueel geweld als zij vasthouden aan hun normale dagstructuur (bijv. werk en opleiding) en als zij afleiding hebben. U kunt het slachtoffer hierin stimuleren. Ook kan het voorkomen dat het slachtoffer wat er is gebeurd als onbelangrijk wegwuift. Op die manier probeert hij of zij de ervaring minder pijnlijk te maken. Het is van belang dat omstanders signalen van seksueel geweld leren herkennen en weten hoe zij moeten handelen. Hoe beter zij kunnen signaleren, des te eerder kan het geweld worden aangepakt.

Als iemand seksueel geweld heeft meegemaakt, is het normaal dat slachtoffers deze ervaring het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. Misschien vindt uw vriend, vriendin, kennis het in het begin moeilijk om er met iemand over te praten. Of misschien is hij of zij bang dat niemand hem of haar gelooft of dat mensen anders tegen hem of haar zullen gaan doen. Probeer duidelijk te maken dat u er voor diegene bent. Dat hij of zij met jou kan praten als hij of zij dat wil. Of vertel dat hij of zij ook terecht kan bij een leraar, een vertrouwenspersoon. Steun uit directe omgeving helpt bij het verwerken van zo’n heftige gebeurtenis.

Je kunt ook voorstellen dat hij of zij zich meldt bij het Centrum Seksueel Geweld. Het is normaal dat partners, vrienden en ouders ook last krijgen van stressreacties. Ze kunnen zich schuldig voelen, omdat ze hun kind, vriend of vriendin niet konden beschermen of omdat ze niets gemerkt hebben.

Voor de ouders

Soms zijn jonge slachtoffers bang dat bijvoorbeeld ouders strenger worden in de opvoeding. Ook willen jonge slachtoffers hun ouders bijvoorbeeld niet verdrietig, overstuur, boos of bezorgd maken. Ze vertellen daarom soms liever niet wat er gebeurd is. Het is van belang om ‘t kind te helpen in de verwerking door te luisteren, te troosten en soms juist af te leiden.

Blijf als ouder ook opvoeden. Veel ouders hebben namelijk de neiging om hun kind over te beschermen. Uit angst voor herhaling mag hun kind geen gebruik maken van bepaalde vrijheden. Bijvoorbeeld niet meer ’s avonds alleen over straat lopen of reizen met het openbaar vervoer. Sommige ouders willen hun kind uit medelijden ontlasten. Hoe begrijpelijk deze reacties ook zijn, probeer de ‘gewone’ opvoeding door te zetten en risicogedrag van uw kind te bespreken.

Door de ervaring die ‘t kind heeft meegemaakt, verandert er bij de ouders ook iets. Sommige ouders gaan de wereld als onveilig zien. Als deze gedachten je gedrag bepalen, heeft dat invloed op ‘t kind. Je bevestigt hiermee zijn of haar angst. Hij of zij krijgt het idee dat het bijvoorbeeld gevaarlijk is om ’s avonds alleen over straat te gaan. Heeft u last van deze angsten? Neem dan contact op met uw eigen huisarts.

Voor de partner

Sommige slachtoffers geven aan problemen te hebben met intimiteit en seksualiteit binnen een relatie. Ook voor de partners kan dit best lastig zijn. Wil je weten hoe je daarmee om moet gaan binnen een relatie, dan kun je contact opnemen met je eigen huisarts.

(Informatiebron: www.centrumseksueelgeweld.nl)

Contact

 • voor slachtoffers
  (24 uur bereikbaar)
  T: 024-361 41 87
  Spoedeisende Hulp Radboudumc

  voor hulpverleners
  (9:00-17:00 uur)
  T: 024-3224340
  Universitair Gezondheidscentrum Heyendael

  E: CSGGelderlandZuidMidden@radboudumc.nl