Onderwijs

Partnergeweld/ huiselijk geweld komt onder uw patiënten veel vaker voor dan u denkt. Slechts 0 tot 3 procent van de patiënten, die komen met klachten gerelateerd aan partnergeweld, worden door huisartsen als zodanig herkend. Mensen die dit meemaken/ meegemaakt hebben zoeken het meest van al hulp van de huisarts. Zij komen met allerlei klachten en durven zelden spontaan te praten over hun ervaringen.

Het CSG Gelderland-Zuid en -Midden biedt een aantal workshops/trainingen voor professionals aan. Deze trainingen over geweld beogen de cursist kennis te bieden en bewust te maken van de achtergronden, theorie over geweld in relaties, het voorkomen in de praktijk en de verborgen signalen van partnergeweld. De workshops/trainingen worden op aanvraag gegeven. Meer informatie op te vragen via CSGGelderlandZuidMidden@radboudumc.nl.

Contact

 • voor slachtoffers
  (24 uur bereikbaar)
  T: 024-361 41 87
  Spoedeisende Hulp Radboudumc

  voor hulpverleners
  (9:00-17:00 uur)
  T: 024-3224340
  Universitair Gezondheidscentrum Heyendael

  E: CSGGelderlandZuidMidden@radboudumc.nl